Dialogusmetoden - mer tillbaka per satsad krona

Att anordna konferenser, ett möte eller en kick off kan ta mycket resurser i anspråk. Fråga dig själv hur ditt senaste möte var.

Dialogusmetoden kom fram utifrån en vilja av att ha möten som bevisligen ger effektiv möteskommunikation och beslutsunderlag. Verktygen Dialogusmetoden använder är oberoende av teknisk plattform och rum. Genom åren har vi genomfört arrangemang för 5 - 5000 personer och turnerat världen över.

Kvalitet, Tid, Mätbarhet, Effektmål och Return on investment

Genom att sammanföra nya media med traditionell mötesmedia skapar vi helt unika mötesformat som inbjuder till spänning, dialog och dokumentation. Dialogus genererar möten som på grund av sin slagkraft ger mycket tillbaka och ser till att mötet ger effekt, även långt efter mötets avslut.

Från mål till handling

Dialogusmetoden kretsar kring de fem momenten Målformulering, Nuläge, Mötet, Dokumentation och Handling. Interaktiviteten är hög och redan från starten kan du ha med dina deltagare. Utifrån dina mål och resultatet av nulägesanalysen byggs Dialogen och mötet upp. Viktiga ledord här är delaktighet, inspiration och engagemang.

Dialogus har lång erfarenhet av dramaturgi, scenografi och möteslokaler. Mötet dokumenteras bland annat genom de interaktiva verktygen och en handlingsplan görs för att följa upp mötet. Den blir ett mycket viktigt instrument och är en belöning både för dig och mötet.

Avslutningen på mötet blir början på något nytt. Handlingsplanen är dessutom verkligen förankrad av dina deltagare - de har ju varit delaktiga hela vägen, ända från start. Till sist sker en dokumentation, en utvärdering och en resultatmätning.

Dialogus verktyg och långa erfarenhet hjälper dig

I Dialogusmetoden ingår bland annat projektledning, regi, producent, moderator, interaktiva verktyg som datorer och mobiltelefoner, undersökningar/enkäter, tv/video/webbsändningar/multimedia, talarstöd, ljus, ljud och scenografi. Allt kan ske samtidigt och anpassas efter karaktären och storleken på ditt möte.

Vi har stor erfarenhet av att få fram rätt dramaturgi i föredragshållarens budskap, få talaren att känna sig trygg, lyfta fram rätt delar och göra det på ett sådant sätt att det berör lyssnarna. Under åren har vi hjälpt företag och coachat 100-tals talare att nå fram med budskap. Vi hjälper dig.

Exempel på möten Dialogus anordnat

Interna möten Externa möten
- Kick off - Kundundersökningar
- Strategimöten - Kundmöten
- Chefskonferenser - Temadagar/utställningar
- Säljmöten - Produktlanseringar
- Personaldagar - Bolagsstämma
- Ledarskapsdagar  

Vill du veta mer? Kontakta oss »

Gå tillbaka till startsidan »