Dialogus erbjuder kompetens och erfarenhet för effektiva möten

Våra egna utvecklade verktyg, som vi anvönder, är till för att underlätta olika arbetsmoment i samarbete med uppdragsgivare och ingår i vår arbetsmetod för produktion av konferenser, möten och event.

DelegateZeus - en programvara för online service av anmälningar och registreringar där ni för en total kontroll över deltagarna till era möten, utbildningar och events. Du kan också anvönda programvaran för enklare undersökningar.

REX Top Sales - en portal där din säljtävling för en egen webbsida med alla funktioner som kan ingå i tävlingen. Top Sales fungerar bra oavsett om det ör en intern säljkår eller anställda hos återförsäljare som ska tävla. Ingen avancerad koppling till personalregister eller ekonomisystemen krävs.

Dialogus Research - ett webbaserat verktyg för att enkelt och snabbt genomföra attityd- och opinionsundersökningar. Du kan se resultatet direkt efter att deltagaren har lämnat sitt svar (men de som deltar i undersökningarna är helt anonyma). Våra uppdragsgivare uppskattar denna tilläggtjönst, en djupanalys med utvärdering, som vi genomför efter en enkätundersökning.

Dialogus WAP-tjänst - ett mobilt verktyg som förser deltagarna med agenda, mötestider, talare, frågor, meddelande, mötesinfo eller den information man önskar bese dem med.

Dialogus Mobile Interactive Pro - med vilken mobiltelefon som helst kan deltagarna vara interaktiva genom vår speciellt utvecklade mobilapplikation. De behöver inte ladda ner någon programvara utan allt sker via användarens vanliga egna mobilfunktion. Du kan föra en dialog med deltagarna under själva arrangemanget, där deltagarna blir engagerade, motiverade och känner sig delaktiga.

Med verktyget kan du:

  • Svara på frögor, skriftligt
  • Svara på mentometerfrögor
  • Rangordna
  • Mäta och skala
  • Sända frågor till talare och redaktion

Allt material som noterats under arrangemanget levereras på en CD-skiva, i multimediaformat.

Dialogus PC Interactive Pro - en snarlik programvara som Mobile men som utgår från datorn. Du kan ställa frågor (se ovan) och föra en dialog med deltagarna.

Dialogus Mobile Interactive Event - kan användas under utställningar där du som utställare kan föra en dialog med besökarna i olika former. Utmärkt för tävlingar, påminnelser och utvärderingar.

Dialogus Mobile Interactive Remind - ger möjlighet att upplysa eller föra en dialog med deltagare före, under och efter ett arrangemang.

Dialogus www Dialog Direkt - en webbaserad programvara speciellt utvecklad för diskussioner, forum och debatter. Dialog Direkts grundtankar är att främja debatt och passar för många olika frågeställningar. Du kan stänga ner debatten redan efter en dag, men den kan ocksö pågå i mönader. Efter avslut får du diskussionen dokumenterad och du har ett unikt beslutsunderlag.

Dialogus Time - hjälper dig att disponera tiden under ett arrangemang. På ett enkelt sätt för du en överblick hur dagen kan fördelas med olika inslag och aktiviteter. Du kan samtidigt se dagen minut för minut.

Dialogus Skript - med det här i din hand för du manus och anger tiden i olika inslag. Du kan dela in dagen i olika tidsintervaller och lägga in olika typer av inslag, till exempel talare och PPT, ljus, ljud video och Q-punkter.

Dialogus Countdown - ett redskap för att hjälpa talaren att disponera sitt tal under framförandets gång.

Dialogus Badge - tar fram Badge/namnskyltar, plastbricka i kreditkortsstorlek med tryck i färg till deltagarna inför en konferens, möte eller event med logotyper namn och valfri information.

Vill du veta mer? Kontakta oss »

Gå tillbaka till startsidan »